Hållbar isolering i Örebro

Bra inneklimat med effektiv isolering

Bor du i Örebro och vill ha ett skönt inneklimat och en bättre fastighetsekonomi i form av sänkta värmekostnader? Välkommen att kontakta oss för hjälp med professionell isolering. Vi erbjuder både isolering i existerande hus samt att ta hand om isoleringen vid nybygge.

Hör av dig för att boka in ett möte eller för en kostnadsfri offert!


Fördelar med lösullsisolering

Vi erbjuder både isolering med skivor baserade på cellulosa och i form av lösullsisolering. Lösull är en utmärkt lösning om man har utrymmen där det är svårt att komma åt. Det kan exempelvis vara en vind med svåråtkomliga vinklar och vrår, i hålrummet i väggar eller i en takkonstruktion där det redan sitter skivor eller panel på insidan.

Genom att välja lösull kan man spruta in isoleringen utan att behöva ta bort ytskikten. Man slipper därför att förstöra den existerande inredningen och det gör arbetsprocessen snabbare, vilket förstås hjälper dig att spara pengar.

Få ett bättre energivärde i huset

Stigande elkostnader är ett starkt argument för att tilläggsisolera huset. Den värme du använder kommer att stanna kvar och du kommer inte att behöva använda lika mycket energi för uppvärmning.

Det handlar även om miljöaspekter. Som husägare i Örebro vet du att det idag ställs krav på att nästan alla byggnader för permanentboende ska ha en energideklaration. Detta för att visa hur energieffektiva de är. Kravet på energideklaration har tagits fram för att man inser att det är dags att göra något åt gamla hus och värmelösningar som slösar stora mängder energi. Vi behöver alla bli bättre på detta.

Ett energieffektivt hus blir mer attraktivt på marknaden. Ska du sälja om några år lönar det sig definitivt att se till att ditt hus blir så energieffektivt som möjligt. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan spara pengar med bättre isolering i ditt hus i Örebro.


isolering Örebro

Isolera vinden – några användbara tips

Vi rekommenderar att du anlitar professionella hantverkare när du behöver isolera vinden. Vi har lång erfarenhet av isolering och kommer inte att göra de enkla misstag som gärna uppstår när en lekman eller en mindre erfaren hantverkare ska utföra arbetet. Vi är erfarna proffs när det handlar om isolering i Örebro!

Se till att ventilationen fungerar som den ska

Tilläggsisolering av vind är trots andra rekommendationer något som många väljer att göra själv. Då är det viktigt att göra ett ordentligt grundarbete. Undersök var värmeförlusterna är som störst och var det kan behövas extra åtgärder. Ett bra sätt att kontrollera detta är med en infraröd termometer (också kallad IR-termometer). Glöm heller inte att ventilationen på vinden är anpassad efter den isolering som installerades när huset byggdes, vilket innebär att förutsättningarna för ventilation ändras när du tilläggsisolerar. När du minskar värmeförlusten i husets bodel blir vinden kallare och fuktigare.

När en kallvind efterisoleras gör det att värmeförlusten från de underliggande rummen minskar. I detta läge kan det uppstå kondens för att värme och kyla möts. Därför är det viktigt att ventilationen är tillräckligt bra för att transportera ut fukten.

Därför är det viktigt att isoleringen inte läggs så att det blir för tätt i övergången mellan väggar och tak. I äldre hus finns det ofta en luftspalt där där väggen och taket möts och även en ventilationskanal längst upp i taknocken. Dessa får inte sättas igen när det är dags att tilläggsisolera eftersom det kan leda till att varm luft stängs in på vinden och orsakar fuktskador. Samtidigt finns en risk att snön smälter på taket under vintern, även detta kan orsaka fuktskador på vinden om det vill sig riktigt illa.

Glöm inte ångspärren

En annan viktig sak när en vind ska isoleras är sätta upp en ångspärr. Det är en plastduk som förhindrar att varm, fuktig luft sipprar igenom taket och vidare upp på vinden. Men se till att det bara finns en ångspärr, annars kan kondensen fångas mellan skikten och ge en grogrund för svamp.

Varmt och trivsamt i Örebro med bättre isolering i huset!